Dom Aktualności Nieprawidłowości Geoportalu Krajowego – pozory wdrażania Dyrektywy INSPIRE w Polsce

Nieprawidłowości Geoportalu Krajowego – pozory wdrażania Dyrektywy INSPIRE w Polsce

2 min odczyt
0
0
414

Geoportal dopuszcza wyświetlanie zawartości usług danych przestrzennych, mimo niezgodności ich formatu z przepisami (Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego). Celowo pozwala on na wyświetlanie formatu HTML, który jest jedynie dodatkowy, akceptując i pomijając fakt, że obligatoryjny format XML nie działa. To, że Geoportal pozwala wyświetlić usługi danych przestrzennych, nie oznacza że są one wykonane poprawnie. Wątpliwości wzbudzają chociażby prezentowane po kliknięciu na warstwę, tabele atrybutów, nieposiadające lub niedostosowane do aktualnych przepisów zawartości, mimo że to wszystko określa wspomniane Rozporządzenie.

Reklama: Geodezja Sicienko

Oznacza to, że Geoportal – centralny punkt dostępu do usług sieciowych, pozwala wyświetlać niepoprawne dane przestrzenne, zakłamując tym samym stan faktyczny
w jakim znajduje się nasz Kraj w kontekście cyfryzacji danych przestrzennych.

Usługodawcy, którzy tworzą dane przestrzenne dla gmin, są dopuszczani do wyświetlania ich usług – niezgodnych z przepisami i nieaktualnych danych, na Geoportalu Krajowym. Geoportal, który powinien być wiarygodnym punktem dostępu do informacji na temat zagospodarowania przestrzennego, wprowadza w stan dezinformacji, które dane są poprawne i aktualne a które nie. Należy pamiętać, że celem udostępniania tych usług w określonych standardach (OGC) jest zapewnienie interoperacyjności danych na terenie całej Unii Europejskiej.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Podążając za zmieniającymi się potrzebami mieszkańców

Dynamika współczesnego życia sprawia, że społeczeństwo jest nieustannie narażone na zmieni…