Dom Aktualności Oszczędzanie w gospodarstwach domowych

Oszczędzanie w gospodarstwach domowych

3 min odczyt
0
0
1,100

Gospodarstwa domowe, mając określony budżet, podejmują decyzje dotyczące sposobu wykorzystania dochodu do dyspozycji z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb. Przez oszczędności gospodarstw domowych należy rozumieć nieskonsumowaną część dochodów ludności. Dochód rozporządzalny czyli dochód pomniejszony o podatki i składki.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Gospodarstwo domowe obejmuje pod względem podmiotowym osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych wspólnie zamieszkujące i wspólnie utrzymujące się, a także osoby przebywające na stałe w instytucjach zbiorowego zamieszkania.

Oszczędzać można przez wycofanie pieniędzy z obiegu i gromadzenie w formie gotówki w domu w sejfie lub przysłowiowej skarpecie, czy też w formie bezgotówkowej na ROR (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym a vista w banku) lub na lokatach terminowych. Można również gromadzić oszczędności w formie naturalnej, np. zapasów towarów. Jednak najkorzystniejszą formą oszczędzania jest zakup łatwo zbywalnych aktywów finansowych bez utraty ich wartości w czasie oraz mających wysoką płynność. Alternatywnie środki można przeznaczyć na zakup nowego mieszkania.

Warto dodać, że posiadanie oszczędności stwarza poczucie bezpieczeństwa członkom gospodarstwa domowego. Podstawowym źródłem oszczędności tworzonych przez gospodarstwa domowe są dochody zmniejszone o wydatki konsumpcyjne i podatki netto. Oszczędzanie oznacza ograniczenie bieżących wydatków i przeznaczenie części dochodów na realizację przyszłych celów konsumpcyjnych. Oszczędzanie stwarza także podstawy do inwestowania środków pieniężnych dla ich pomnożenia, co m.in. generuje popyt na produkty finansowe typu inwestycyjnego.

Komentarze
  • Zakup domu – jak nie dać się oszukać?

    Otrzymanie oferty, to dopiero początek procesu sprzedaży w domu. Dla kogoś, kto nie sprawd…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Podążając za zmieniającymi się potrzebami mieszkańców

Dynamika współczesnego życia sprawia, że społeczeństwo jest nieustannie narażone na zmieni…