OPERATOR BŁĘDÓW @

Wyłącza wyświetlań informacji o błędzie w przypadku, kiedy dana funkcja nie mogła wykonać polecenia Dzięki temu potknięcia skryptu lub niewłaściwe dane użytkownika są ukrywane.

<?php
$PolaczenieID = @mysql_connect(‚localhost’,’root’,’zle_haslo’);
?>

OPERATOR WYWOŁANIA ‚

Znak odwróconego apostrofu powoduje realizację polecenia w systemie operacyjnym, który jest zainstalowany na naszym serwerze

<?php
$PobierzKatalogi = ‚dir’);
?>

OPERATOR INKRMENTACJI ++

Inkrementacja pozwala na zwiększenie zawartości zmiennej o jeden. Operator postawiony przed zmienną spowoduje zwiększenie licznika, a następnie zwrócenie jego wartości, natomiast postawiony za zmienną powoduje zwrócenie wartości licznika, a następnie zwiększenie go o jeden. Dzięki uruchomieniu skryptu zobaczymy rezultat .

<?php
$Zmienna = 0;
echo $Zmienna++.'<br />’;
echo $Zmienna.'<br />’;
echo ++$Zmienna.'<br />’;
echo $Zmienna.'<br />’;
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat:

0
1
2
2

OPERATOR DEKREMENTACJI

Dekrementacja pozwalająca na zmniejszenie zawartości zmiennej o jeden. Operator postawiony przed zmienną spowoduje jej zmniejszenie, a następnie zwrócenie wartości, natomiast operator postawiony za zmienną spowoduje zwrócenie jej wartości a następnie zmniejszenie o jeden. Po uruchomieniu skryptu można zobaczyć rezultat jego zastopowania.

<?php
$Zmienna = 10;
echo $Zmienna–.'<br />’;
echo $Zmienna.'<br />’;
echo –$Zmienna.'<br />’;
echo $Zmienna.'<br />’;
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat:

10
9
8
8

ILOCZYN LOGICZNY (AND) &&

Zwraca prawdę jeśli oba warunki są prawdziwe.

<?php
$Zmienna1 = TRUE;
$Zmienna2 = TRUE;

if(Zmienna1 && Zmienna2)
{
echo ‚Obie zmienne zawierają wartość poprawną <br />’;
}
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat: Obie zmienne zawierają wartość poprawną

OPERATOR SUMA LOGICZNA (OR) ||

Zwraca prawdę, jeżeli jeden z warunków jest prawdziwy. Tak wygląda wynik działania skryptu

<?php
$Zmienna1 = TRUE;
$Zmienna2 = FALSE;

if(Zmienna1 || Zmienna2)
{
echo ‚Zmienna1 i/lub Zmienna2 zawiera wartość poprawną <br />’;
}
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat: Zmienna1 i/lub Zmienna2 zawiera wartość poprawną

OPERATOR LOGICZNA NEGACJA !

Zwraca wartość odwrotną do tej którą ma zmienna, tablica, obiekt czy jakikolwiek inny byt programistyczny. Wynik działania skryptu wygląda następująco

<?php
$Zmienna1 = FALSE;

if(!Zmienna1)
{
echo ‚Zmienna1 nie zawiera wartości poprawnej <br />’;
}
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat: Zmienna1 nie zawiera wartości poprawnej.

OPERATOR CIĄGU .

Operator dzięki któremu możemy łączyć ze sobą wartości dowolnej liczby zmiennych. Co ciekawe, mogą być to zmienne różnego typu. Tak wygląda wynik wykonania skryptu.

<?php
$Zmienna1 = ‚Kurs ‚;
$Zmienna2 = ‚Programowania PHP’;

$Zmienna3 = $Zmienna1.$Zmienna2;

echo $Zmienna3;
?>

operatory
operatory

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat: Kurs Programowania PHP

 

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Po godzinach

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Dlaczego warto postawić na profesjonalny skup aut?

Generalnie nie brakuje Polaków, którzy co jakiś czas zmieniają samochody na nowsze modele.…