OPERATOR BŁĘDÓW @

Wyłącza wyświetlań informacji o błędzie w przypadku, kiedy dana funkcja nie mogła wykonać polecenia Dzięki temu potknięcia skryptu lub niewłaściwe dane użytkownika są ukrywane.

<?php
$PolaczenieID = @mysql_connect(’localhost’,’root’,’zle_haslo’);
?>

OPERATOR WYWOŁANIA ’

Znak odwróconego apostrofu powoduje realizację polecenia w systemie operacyjnym, który jest zainstalowany na naszym serwerze

<?php
$PobierzKatalogi = 'dir’);
?>

OPERATOR INKRMENTACJI ++

Inkrementacja pozwala na zwiększenie zawartości zmiennej o jeden. Operator postawiony przed zmienną spowoduje zwiększenie licznika, a następnie zwrócenie jego wartości, natomiast postawiony za zmienną powoduje zwrócenie wartości licznika, a następnie zwiększenie go o jeden. Dzięki uruchomieniu skryptu zobaczymy rezultat .

<?php
$Zmienna = 0;
echo $Zmienna++.'<br />’;
echo $Zmienna.'<br />’;
echo ++$Zmienna.'<br />’;
echo $Zmienna.'<br />’;
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat:

0
1
2
2

OPERATOR DEKREMENTACJI

Dekrementacja pozwalająca na zmniejszenie zawartości zmiennej o jeden. Operator postawiony przed zmienną spowoduje jej zmniejszenie, a następnie zwrócenie wartości, natomiast operator postawiony za zmienną spowoduje zwrócenie jej wartości a następnie zmniejszenie o jeden. Po uruchomieniu skryptu można zobaczyć rezultat jego zastopowania.

<?php
$Zmienna = 10;
echo $Zmienna–.'<br />’;
echo $Zmienna.'<br />’;
echo –$Zmienna.'<br />’;
echo $Zmienna.'<br />’;
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat:

10
9
8
8

ILOCZYN LOGICZNY (AND) &&

Zwraca prawdę jeśli oba warunki są prawdziwe.

<?php
$Zmienna1 = TRUE;
$Zmienna2 = TRUE;

if(Zmienna1 && Zmienna2)
{
echo 'Obie zmienne zawierają wartość poprawną <br />’;
}
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat: Obie zmienne zawierają wartość poprawną

OPERATOR SUMA LOGICZNA (OR) ||

Zwraca prawdę, jeżeli jeden z warunków jest prawdziwy. Tak wygląda wynik działania skryptu

<?php
$Zmienna1 = TRUE;
$Zmienna2 = FALSE;

if(Zmienna1 || Zmienna2)
{
echo 'Zmienna1 i/lub Zmienna2 zawiera wartość poprawną <br />’;
}
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat: Zmienna1 i/lub Zmienna2 zawiera wartość poprawną

OPERATOR LOGICZNA NEGACJA !

Zwraca wartość odwrotną do tej którą ma zmienna, tablica, obiekt czy jakikolwiek inny byt programistyczny. Wynik działania skryptu wygląda następująco

<?php
$Zmienna1 = FALSE;

if(!Zmienna1)
{
echo 'Zmienna1 nie zawiera wartości poprawnej <br />’;
}
?>

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat: Zmienna1 nie zawiera wartości poprawnej.

OPERATOR CIĄGU .

Operator dzięki któremu możemy łączyć ze sobą wartości dowolnej liczby zmiennych. Co ciekawe, mogą być to zmienne różnego typu. Tak wygląda wynik wykonania skryptu.

<?php
$Zmienna1 = 'Kurs ’;
$Zmienna2 = 'Programowania PHP’;

$Zmienna3 = $Zmienna1.$Zmienna2;

echo $Zmienna3;
?>

operatory
operatory

Program po wykonaniu operacji pokaże rezultat: Kurs Programowania PHP

 

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Po godzinach

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Last minute a spontaniczność: Dlaczego spontaniczne podróże mogą być najlepsze?

Wstęp W dobie zaplanowanych harmonogramów i starannie przygotowanych wakacji, spontaniczne…